دانش آموزان دبیرستانی از ریاضی هراس دارند

رئیس انجمن ریاضی ایران در دانشگاه امیرکبیر:

دانش آموزان دبیرستانی از ریاضی هراس دارند

تهران-ایرنا- رئیس انجمن ریاضی ایران گفت: در حال حاضر ریاضی کشور درگیر چالش های فراوان است و ریاضی هراسی در دانش آموزان دبیرستانی دیده می شود.

پنجشنبه, اسفند 23, 1397 12:1

بیشتر ...