بسیاری از نیروهای جذب شده سازمان میراث فرهنگی فاقد تخصص هستند

مدیر مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی:

بسیاری از نیروهای جذب شده سازمان میراث فرهنگی فاقد تخصص هستند

تهران - ایرنا - مدیر مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی گفت: در حالیکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کمبود کارشناس مواجه است، بسیاری از نیروهای جذب شده هیچ تخصصی در این زمینه ندارند و آمار کارمندان و پرسنل این سازمان را بی دلیل افزایش یافته است.

دوشنبه, مهر 10, 1396 7:57
ایجاد رشته های جدید دانشگاهی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

مدیر مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی خبر داد:

ایجاد رشته های جدید دانشگاهی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

تهران - ایرنا - مدیر مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از پیشنهاد ایجاد 12 رشته جدید دانشگاهی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و گفت که با تصویب آنها، شمار رشته های این حوزه به 16 رشته خواهد رسید.

جمعه, مرداد 20, 1396 14:25
دانشکده میراث فرهنگی بین المللی می شود/کاشیکاری «قبه الصخره» کار هنرمندان ایرانی است

رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی:

دانشکده میراث فرهنگی بین المللی می شود/کاشیکاری «قبه الصخره» کار هنرمندان ایرانی است

تهران - ایرنا - رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی با بیان اینکه کاشیکاری «قبه الصخره» کار هنرمندان ایرانی است، افزود: با رایزنی های صورت گرفته و موافقت ضمنی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف احیای آثار ایران فرهنگی در کشورهای دیگر، دانشجوی بین المللی می گیریم.

پنجشنبه, تیر 01, 1396 8:5

بیشتر ...