استحکام سازه های خشتی در قیاس با مصالح امروزی بیشتر است

معاون سازمان میراث فرهنگی:

استحکام سازه های خشتی در قیاس با مصالح امروزی بیشتر است

یزد - ایرنا - معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان اینکه دوام بناها با معماری خشتی در مقایسه با مصالح امروزی بیشتر است، گفت: بسیاری از مهندسان کنونی به اشتباه، دوام نداشتن بناهای خشتی را دلیلی بر استفاده از سایر مصالح برای ساخت و سازها می دانند.

یکشنبه, بهمن 21, 1397 17:48
استحکام سازه های خشتی در قیاس با مصالح امروزی بیشتر است

معاون سازمان میراث فرهنگی:

استحکام سازه های خشتی در قیاس با مصالح امروزی بیشتر است

یزد - ایرنا - معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با بیان اینکه دوام بناها با معماری خشتی در مقایسه با مصالح امروزی بیشتر است، گفت: بسیاری از مهندسان کنونی به اشتباه، دوام نداشتن بناهای خشتی را دلیلی بر استفاده از سایر مصالح برای ساخت و سازها می دانند.

یکشنبه, بهمن 21, 1397 17:40
کارگاه بین‌المللی معماری خشتی در یزد دایر شد

کارگاه بین‌المللی معماری خشتی در یزد دایر شد

یزد - ایرنا - نخستین کارگاه بین‌المللی « معماری خشتی، شهر میراث جهانی یزد» روز یکشنبه به مدت یک هفته با رویکرد بررسی مشکلات و چالش‌های حفاظت این شهر تاریخی در دانشگاه یزد آغاز به کارکرد.

یکشنبه, بهمن 21, 1397 12:0

بیشتر ...