بازارچه مرزی خانم شیخان مریوان فعالیت خود را از سر گرفت

با تصویب هیات وزیران/

بازارچه مرزی خانم شیخان مریوان فعالیت خود را از سر گرفت

سنندج - ایرنا - فرماندار مریوان گفت: فعالیت تجاری در بازارچه مرزی خانم شیخان در این شهرستان با تصویب هیات وزیران از سر گرفته شد.

چهارشنبه, خرداد 23, 1397 15:15
بازارچه مرزی خانم شیخان مریوان فعالیت خود را از سر گرفت

با تصویب هیات وزیران/

بازارچه مرزی خانم شیخان مریوان فعالیت خود را از سر گرفت

سنندج - ایرنا - فرماندار مریوان گفت: فعالیت تجاری در بازارچه مرزی خانم شیخان در این شهرستان با تصویب هیات وزیران از سر گرفته شد.

چهارشنبه, خرداد 23, 1397 15:2
معبر مرزی شاهگل در زهک برای سه هزار نفر شغل ایجاد کرده است

فرماندار زهک:

معبر مرزی شاهگل در زهک برای سه هزار نفر شغل ایجاد کرده است

زاهدان - ایرنا - فرماندار زهک در شمال سیستان و بلوچستان گفت: بازگشایی معبر مرزی شاهگل در شهرستان زهک برای سه هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

دوشنبه, خرداد 22, 1396 8:24

بیشتر ...