معاون رئیس جمهوری: نهادهای فرهنگی از موازی کاری در حوزه زیارت پرهیز کنند

معاون رئیس جمهوری: نهادهای فرهنگی از موازی کاری در حوزه زیارت پرهیز کنند

مشهد- ایرنا- معاون اجرائی رئیس جمهوری گفت: نهادهای فرهنگی باید هماهنگ با یکدیگر و کارگروه ملی زیارت فعالیت کرده و از موازی کاری پرهیز کنند.

دوشنبه, مرداد 02, 1396 21:8
شریعتمداری: هدف اصلی برجام شکستن فضای خصمانه علیه ایران بود

شریعتمداری: هدف اصلی برجام شکستن فضای خصمانه علیه ایران بود

شهرری- ایرنا- معاون اجرائی رئیس جمهوری با بیان اینکه هدف اصلی برجام شکستن فضای خصمانه علیه ایران بود، گفت که به فضل الهی این هدف شکسته شده است و حقیقت نیز برای افکار عمومی جهان روشن شد.

شنبه, آذر 20, 1395 14:26
شریعتمداری: هدف اصلی برجام شکستن فضای خصمانه علیه ایران بود

شریعتمداری: هدف اصلی برجام شکستن فضای خصمانه علیه ایران بود

شهرری- ایرنا- معاون اجرائی رئیس جمهوری با بیان اینکه هدف اصلی برجام شکستن فضای خصمانه علیه ایران بود، گفت که به فضل الهی این هدف شکسته شده است و حقیقت نیز برای افکار عمومی جهان روشن شد.

شنبه, آذر 20, 1395 14:14

بیشتر ...