مصطفی امام، فعال نجوم آماتوری درگذشت

مصطفی امام، فعال نجوم آماتوری درگذشت

تهران- ایرنا- سیدمصطفی امام، منجم آماتور و عضو انجمن نجوم ایران در پی ایست قلبی درگذشت.

شنبه, آذر 10, 1397 18:52

بیشتر ...