رسانه های مکتوب کشور سالانه 70 هزار تن کاغذ مصرف می کنند

معاون وزیر ارشاد:

رسانه های مکتوب کشور سالانه 70 هزار تن کاغذ مصرف می کنند

سمنان- ایرنا- معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 70 هزار تن از مجموع 400 هزار تن کاغذ مورد نیاز کشور، سالانه توسط رسانه های مکتوب مصرف می شود.

جمعه, اسفند 24, 1397 1:21
رسانه های مکتوب کشور سالانه 70 هزار تن کاغذ مصرف می کنند

معاون وزیر ارشاد:

رسانه های مکتوب کشور سالانه 70 هزار تن کاغذ مصرف می کنند

سمنان- ایرنا- معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 70 هزار تن از مجموع 400 هزار تن کاغذ مورد نیاز کشور، سالانه توسط رسانه های مکتوب مصرف می شود.

جمعه, اسفند 24, 1397 1:18

بیشتر ...