مشکل اصلی شهرستان ری در حوزه محیط زیست است

مدیرکل محیط زیست استان تهران:

مشکل اصلی شهرستان ری در حوزه محیط زیست است

شهرری ـ ایرنا ـ مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: شهرستان ری از لحاظ شاخص های زیست محیطی از مناطق آلوده استان است که نیاز به توجه ویژه ای دارد.

دوشنبه, فروردين 27, 1397 15:13

بیشتر ...