جوانان از فرصت خدمتگزاری استفاده کنند

چهره ماندگار دانشگاه امام صادق:

جوانان از فرصت خدمتگزاری استفاده کنند

تهران-ایرنا- چهره ماندگار دانشگاه امام صادق (ع) گفت: جوانان بدانند در این مقطع زمانی کشور فضای خدمت گزاری مهیا بوده و باید از فرصت های ایجاد شده در این راستا استفاده کنند.

دوشنبه, اسفند 20, 1397 14:41

بیشتر ...