مسابقات علمی دانش آموزی زمینه ساز توسعه علمی کشور است

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

مسابقات علمی دانش آموزی زمینه ساز توسعه علمی کشور است

تهران– ایرنا- مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزاری مسابقات علمی دانش آموزی را عامل محرک شناسایی استعدادها در زمینه‌های مختلف و در نهایت زمینه ساز و راهگشای توسعه کشور دانست.

یکشنبه, خرداد 21, 1396 13:13

بیشتر ...