اختلال تلفنی در هشت مرکز مخابرات تهران از امروز

اختلال تلفنی در هشت مرکز مخابرات تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی جماران، سید الشهداء(ع)، ابوذر، شهید کلانتری، جاجرود، جماران، سلمان فارسی و شهید رمضانی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز(سه شنبه) مختل می شود.

سه شنبه, آبان 16, 1396 9:16
اختلال تلفنی در پنج مرکز مخابرات تهران از فردا

اختلال تلفنی در پنج مرکز مخابرات تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی پاسداران، شهید لطیفی، الغدیر، پیام نور و لواسان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (یکشنبه) مختل می شود.

شنبه, آبان 13, 1396 15:6
اختلال تلفنی در مرکز مخابرات بعثت تهران از فردا

اختلال تلفنی در مرکز مخابرات بعثت تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی بعثت برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (پنج شنبه) مختل می شود.

چهارشنبه, آبان 10, 1396 12:46
اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در هفت مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی ابوذر، دکتر حسابی، شهید عاطف، شهید قدوسی، میر احمدی نسیم شهر، پیام نور و شهید مفتح برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

سه شنبه, آبان 09, 1396 16:52
اختلال تلفنی در پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهدای وردآورد، شهید دیالمه، شهید عاطف، شهید باهنر رباط کریم و شهرستان ملارد برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا(سه شنبه) مختل می شود.

دوشنبه, آبان 08, 1396 15:19
اختلال تلفنی در دو مرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال تلفنی در دو مرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید میر احمدی نسیم شهر و شهید کلانتری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از امروز مختل می شود.

دوشنبه, آبان 08, 1396 11:4
اختلال تلفنی در 10مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در 10مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی ابوذر، شهید آل اسحاق، شهید میراحمدی نسیم شهر، الغدیر، پیام نور، شهید عاطف، شهید سعادتمند، شهید لطیفی، شهید کلانتری و سلمان فارسی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (یکشنبه) مختل می شود.

شنبه, آبان 06, 1396 14:39
اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید سلیمانی حسن آباد، شهید میراحمدی نسیم شهر، ابوذر و بعثت برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

چهارشنبه, آبان 03, 1396 13:19
اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی ابوذر، پیروزی و هفت تیر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

سه شنبه, آبان 02, 1396 14:58
اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی دکتر حسابی، شهید میراحمدی نسیم شهر و شهید زارعی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (سه شنبه) مختل می شود.

دوشنبه, آبان 01, 1396 14:20
اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی جماران، آیت الله کاشانی و دانشگاه برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود.

یکشنبه, مهر 30, 1396 15:4
اختلال تلفنی در 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی پیروزی، شهید دیالمه، الغدیر، شهید لطیفی، جاجرود و پردیس برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (یک شنبه) مختل می شود.

شنبه, مهر 29, 1396 12:28
اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی آیت الله کاشانی، شهید میراحمدی نسیم شهر، قدس و نهری برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود.

یکشنبه, مهر 23, 1396 15:56
اختلال تلفنی در 10 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در 10 مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی شهید لطیفی، جماران، الغدیر، پیام نور، شهرستان قدس، شهید زارعی ، دکتر حسابی ( مارلیک)، شهید کلانتری، گلستان و بهارستان برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا(یکشنبه) مختل می شود.

شنبه, مهر 22, 1396 16:2
اختلال تلفنی در دو مرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال تلفنی در دو مرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز های مخابراتی محمدیه (سپیدار) و شهید میراحمدی نسیم شهر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز(شنبه) مختل می شود.

شنبه, مهر 22, 1396 9:4
اختلال تلفنی در مرکز مخابراتی دکتر حسابی تهران از امروز

اختلال تلفنی در مرکز مخابراتی دکتر حسابی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکز مخابراتی دکتر حسابی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز(چهارشنبه) مختل می شود.

چهارشنبه, مهر 19, 1396 9:6
اختلال تلفنی در پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در پنج مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید تندگویان، آیت ا... کاشانی، شهر قدس، جماران و شهید میراحمدی نسیم شهر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (سه شنبه) مختل می شود.

دوشنبه, مهر 17, 1396 16:15
اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی بعثت، شهید زارعی، استقلال و سلمان فارسی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (دوشنبه) مختل می شود.

یکشنبه, مهر 16, 1396 15:52
اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از امروز

اختلال تلفنی در چهار مرکز مخابراتی تهران از امروز

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید بختیاری، شهید تندگویان، شهید سلیمانی حسن آباد و میر احمدی نسیم شهر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از امروز ( شنبه) مختل می شود.

شنبه, مهر 15, 1396 9:1
اختلال تلفنی در مرکز مخابراتی دکتر حسابی( مارلیک)
تهران از فردا

اختلال تلفنی در مرکز مخابراتی دکتر حسابی( مارلیک) تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزمخابراتی دکتر حسابی( مارلیک) برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (پنج شنبه) مختل می شود.

چهارشنبه, مهر 12, 1396 14:32
اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید قدوسی، پردیس و ابوذر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

سه شنبه, مهر 11, 1396 18:2
اختلال تلفنی در 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در 6 مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید تندگویان، شهید سلیمانی حسن آباد، دکتر حسابی(مارلیک)، رودهن (نوده)، شهید آل اسحاق و فرداسدی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (سه شنبه) مختل می شود.

دوشنبه, مهر 10, 1396 16:3
اختلال تلفنی در مرکز مخابراتی شهید لطیفی تهران از فردا

اختلال تلفنی در مرکز مخابراتی شهید لطیفی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزمخابراتی شهید لطیفی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (چهارشنبه) مختل می شود.

سه شنبه, مهر 04, 1396 15:21
اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید خوشقدم، شهید زارعی، شهید آیت برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از فردا (سه شنبه) مختل می شود.

دوشنبه, مهر 03, 1396 14:49
اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

اختلال تلفنی در سه مرکز مخابراتی تهران از فردا

تهران- ایرنا- ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید بختیاری، شهید قندی و کوشک برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا (دوشنبه) مختل می شود.

یکشنبه, مهر 02, 1396 17:9

بیشتر ...