روحانی:جوانان و زنان باید سریعتر وارد مدیریت شوند/دولت سهم بیمه اشتغال آفرینان سال آینده را می دهد

مشروح سخنان رییس جمهوری؛

روحانی:جوانان و زنان باید سریعتر وارد مدیریت شوند/دولت سهم بیمه اشتغال آفرینان سال آینده را می دهد

تهران - ایرنا - رییس جمهوری با تاکید بر این که دولت برای تفویض اختیارات به استانداران آمادگی دارد، گفت: جوانان باید هر چه سریع‌تر به عرصه مدیریت وارد شوند و فاصله مدیریت با نسل جوان کاهش یابد، زنان نیز شایستگی‌های فراوانی دارند و بایستی در سطوح مختلف مدیریتی وارد شوند.

سه شنبه, بهمن 24, 1396 13:46
استاندار کردستان: هدف از بکارگیری جوانان استفادە از آنان در سطوح بالای مدیریتی است

استاندار کردستان: هدف از بکارگیری جوانان استفادە از آنان در سطوح بالای مدیریتی است

سنندج - ایرنا - استاندار کردستان با بیان اینکە در این دولت از حضور جوانان بهرە گرفتە شدە است، گفت: هدف از این کار استفادە از توانمندی جوانان در سطوح بالای مدیریتی است.

دوشنبه, شهریور 13, 1396 23:22

بیشتر ...