مقام مسوول وزارت نیرو: 5 سد کشور زیرخط قرمز تامین آب شرب قرار دارد

برنامه ریزی برای تامین آب شهرهای مواجه با تنش آبی؛

مقام مسوول وزارت نیرو: 5 سد کشور زیرخط قرمز تامین آب شرب قرار دارد

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران می گوید، پنج سد از مجموع سدهای کشور در شرایط بحرانی و زیر خط قرمز تامین آب شرب قرار دارد.

یکشنبه, دی 19, 1395 11:0

بیشتر ...