مسئولیت در ایران تخصصی نشده است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت در ایران تخصصی نشده است

خرم آباد - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: حکمرانی و گرفتن مسئولیت هنوز در ایران تخصصی نشده و افراد به راحتی از یک سمت شغلی به پست دیگر جابجا می شوند.

پنجشنبه, تیر 21, 1397 13:40

بیشتر ...