شوری آب خوزستان ربطی به سد گتوند ندارد

آخرین وضعیت پنج سد بحرانی کشور؛

شوری آب خوزستان ربطی به سد گتوند ندارد

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، کیفیت آب خروجی از سد گتوند را بسیار ایده آل توصیف کرد و گفت: «انتساب شوری آب خوزستان به سد گتوند کاملا غلط است».

چهارشنبه, تیر 20, 1397 13:5

بیشتر ...