هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- شاخص کیفیت هوای تهران امروز (جمعه) با کاهش 14 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته بر روی عدد 68 قرار گرفته و سالم است.

جمعه, شهریور 30, 1397 10:35
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- شاخص کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با کاهش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته بر روی عدد 82 قرار گرفته و سالم است.

پنجشنبه, شهریور 29, 1397 11:3
کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد

کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد

تهران-ایرنا- شاخص کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با کاهش 9 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته بر روی عدد 79 قرار گرفته و سالم است.

سه شنبه, شهریور 27, 1397 9:27
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با کاهش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 26, 1397 9:27
کیفیت هوای پایتخت با شاخص 90 در شرایط سالم قرار دارد

کیفیت هوای پایتخت با شاخص 90 در شرایط سالم قرار دارد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با وجود افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته بر روی عدد 90 قرار گرفته و سالم است.

یکشنبه, شهریور 25, 1397 9:5
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 24, 1397 10:8
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (جمعه) با وجود افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته بر روی عدد 94 قرار گرفته و سالم است.

جمعه, شهریور 23, 1397 10:47
کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 22, 1397 10:21
کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 82 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 21, 1397 9:51
بخش اعظم اتحادیه اروپا استاندارد کیفیت هوا را رعایت نمی کند

بخش اعظم اتحادیه اروپا استاندارد کیفیت هوا را رعایت نمی کند

تهران - ایرنا - دادگاه حسابرسان اروپایی روز سه شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا استانداردهای کیفیت هوای این اتحادیه را رعایت نمی کنند و بیش از یکهزار اروپایی هر روز زودتر از موعد جان می بازند که ده برابر بیش از مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای است.

سه شنبه, شهریور 20, 1397 19:34
کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با وجود افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 93 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, شهریور 20, 1397 9:48
کاهش کیفیت هوا و افزایش دما برای البرز 
پیش بینی شد

کاهش کیفیت هوا و افزایش دما برای البرز پیش بینی شد

کرج-ایرنا-مدیر کل هواشناسی البرز اعلام کرد که کاهش کیفیت هوا و افزایش دما طی 2 روز آینده برای این استان پیش بینی شد.

سه شنبه, شهریور 20, 1397 8:20
کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با وجود افزایش 15 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 92 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 19, 1397 9:46
کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران با افزایش میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته بر روی عدد 74 قرار گرفته و همچنان سالم است.

جمعه, شهریور 16, 1397 10:11
کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز (چهارشنبه) با توجه به کاهش چهار واحدی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 14, 1397 9:3
هوای پایتخت با شاخص 75 در شرایط سالم قرار دارد

هوای پایتخت با شاخص 75 در شرایط سالم قرار دارد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای امروز (سه شنبه) پایتخت با توجه به کاهش میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 75 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, شهریور 13, 1397 9:36
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز (دوشنبه) با وجود افزایش 9 واحدی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 12, 1397 9:23
هوای تهران با شاخص 77 سالم است

هوای تهران با شاخص 77 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای امروز (شنبه) پایتخت با وجود افزایش میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 77 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, شهریور 11, 1397 9:4
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت با توجه به قرار گرفتن میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون بر روی عدد 69 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 10, 1397 10:3
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای امروز (جمعه) پایتخت با کاهش 2 واحدی آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون با شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, شهریور 09, 1397 11:5
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با وجود افزایش چهار واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 85 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 08, 1397 9:32
هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای پایتخت امروز (چهارشنبه) با وجود افزایش 14 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص 81 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 07, 1397 9:58
کیفیت هوای پایتخت سالم است

کیفیت هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- شاخص کیفیت هوای تهران امروز -یکشنبه - با وجود افزایش 11 واحدی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر 2.5 میکرون در شرایط سالم دارد.

یکشنبه, شهریور 04, 1397 8:59
کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز - شنبه - با توجه به افزایش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 03, 1397 9:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 67 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 67 سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (جمعه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته با شاخص 67 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, شهریور 02, 1397 10:45
صفحه 1 از 20 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >

بیشتر ...