هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز - جمعه - با افزایش آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با شاخص 61 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, خرداد 04, 1397 12:33
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران امروز - شنبه - و در پنجمین روز متوالی با شاخص 125 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

شنبه, بهمن 14, 1396 10:3
کیفیت هوای تهران سالم شد

پس از 5 روز شرایط ناسالم،

کیفیت هوای تهران سالم شد

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران پس از 5 روز شرایط ناسالم، امروز - چهارشنبه - با شاخص 68 در شرایط سالم قرار گرفت.

چهارشنبه, دی 13, 1396 10:41
پس از 5 روز شرایط ناسالم؛ کیفیت هوای تهران سالم شد

پس از 5 روز شرایط ناسالم؛ کیفیت هوای تهران سالم شد

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران پس از 5 روز شرایط ناسالم، امروز - چهارشنبه - با شاخص 68 در شرایط سالم قرار گرفت.

چهارشنبه, دی 13, 1396 9:50
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

در چهارمین روز متوالی؛

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران روز دوشنبه برای چهارمین روز پیاپی با شاخص 150 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در آستانه ورود به شرایط ناسالم برای عموم افراد قرار دارد.

دوشنبه, دی 11, 1396 9:50
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- کیفیت هوای شهر تهران امروز - سه شنبه - با شاخص 74 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, دی 05, 1396 9:41
کیفیت هوای تهران  درمرز شرایط ناسالم (قرمز) قراردارد

کیفیت هوای تهران درمرز شرایط ناسالم (قرمز) قراردارد

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران صبح سه شنبه در ششمین روز پیاپی ناسالم برای گروه های حساس قراردارد و امروز با شاخص 150 درمرز( قرمز) است.

سه شنبه, آذر 28, 1396 9:42
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

برای چهارمین روز متوالی؛

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای شهر تهران امروز - یکشنبه - در چهارمین روز پیاپی با شاخص 143 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

یکشنبه, آذر 26, 1396 9:7
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای امروز (جمعه) تهران با شاخص 120 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

جمعه, آذر 24, 1396 10:1
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش 20 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته(چهارشنبه) گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 116 برای گروه های حساس ناسالم است.

پنجشنبه, آذر 23, 1396 11:34
هوای تهران با شاخص 112 برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران با شاخص 112 برای گروه های حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 112 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

یکشنبه, آذر 19, 1396 9:31
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران امروز - چهارشنبه - با شاخص 98 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, آذر 08, 1396 10:33
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش 25عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 102 برای گروه های حساس ناسالم است.

سه شنبه, آذر 07, 1396 9:56
کیفیت هوای تهران با شاخص 37 پاک است

کیفیت هوای تهران با شاخص 37 پاک است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش 16 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 37 در شرایط پاک قرار دارد.

شنبه, آذر 04, 1396 10:26
کیفیت هوای تهران با شاخص 101 ناسالم  شد

کیفیت هوای تهران با شاخص 101 ناسالم شد

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای پایتخت با شاخص101در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

سه شنبه, آبان 23, 1396 9:9
هوای تهران همچنان برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران همچنان برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا- کیفیت هوای تهران روز جمعه برای نهمین روز متوالی با شاخص 143در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

جمعه, آبان 12, 1396 10:57
هوای تهران همچنان برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران همچنان برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز جمعه برای نهمین روز متوالی با شاخص 143در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

جمعه, آبان 12, 1396 10:38
کیفیت هوای تهران برای ششمین روز متوالی ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای ششمین روز متوالی ناسالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران امروز - سه شنبه - نیز برای ششمین روز متوالی با شاخص114 برای گروه های حساس ناسالم است.

سه شنبه, آبان 09, 1396 9:40
کیفیت هوای تهران پاک شد

کیفیت هوای تهران پاک شد

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش 14 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 49 در شرایط پاک قرار گرفت.

یکشنبه, مهر 09, 1396 13:23
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با شاخص88 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, شهریور 21, 1396 8:59
کیفیت هوای تهران با شاخص 97سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 97سالم است

تهران-ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش سه عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 97 سالم است.

شنبه, شهریور 18, 1396 12:22
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای پایتخت با شاخص 78 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 01, 1396 9:26
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 105 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 19, 1396 14:31
کیفیت هوای پایتخت سالم است

کیفیت هوای پایتخت سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 76 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, مرداد 07, 1396 9:30
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 77 سالم است.

جمعه, تیر 30, 1396 12:1
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3

بیشتر ...