فرو پاشی بنیاد خانواده هدف دشمن است

فرو پاشی بنیاد خانواده هدف دشمن است

گنبدکاووس - ایرنا - مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه هدف دشمن فروپاشی بیناد خانواده در جوامع اسلامی است ، گفت: دشمن نتوانست از طریق جنگ نظامی بر مسلمین غلبه پیدا کند و با ترویج ماهواره و اینترنت وارد خانواده ها شده تا فروپاشی بنیاد خانواده را هدف قرار دهد.

جمعه, خرداد 12, 1396 11:19

بیشتر ...