نجات زمین با نهادینه کردن آموزش حفظ محیط زیست امکان پذیر است

معاون وزیر آموزش و پرورش:

نجات زمین با نهادینه کردن آموزش حفظ محیط زیست امکان پذیر است

تهران- ایرنا- سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که حفظ محیط زیست پاک و سالم به عنوان مادر گیتی واجب است، گفت: باید دانش آموزان را از نخستین پایه های تحصیلی آموزش دهیم تا این باور و نگرش در نسل امروز و فردا، نهادینه شود.

پنجشنبه, دی 20, 1397 14:36

بیشتر ...