آیا داروها زنانه و مردانه می شوند؟

ایرنا گزارش می دهد؛

آیا داروها زنانه و مردانه می شوند؟

تهران- ایرنا- زمزمه لزوم تجویز و یا حتی تولید دارو برای بیماران مبتلا به عوارض مشابه براساس جنسیت آنها از مدت ها قبل در رسانه های علمی و پزشکی شنیده می شود، اما این امر حقیقتا تا چه حد علمی و یک نیاز است؟

شنبه, شهریور 18, 1396 7:45

بیشتر ...