حقیقت انقلاب را با تولید محتوای رسانه ای به دنیا نشان دهیم

حقیقت انقلاب را با تولید محتوای رسانه ای به دنیا نشان دهیم

تهران-ایرنا- رییس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی با تاکید بر ضرورت بهره مندی از تکنیک های جدید تولید محتوای رسانه ای حرفه ای برای معرفی حقایق انقلاب اسلامی و پاسخ به نسل جوان گفت: در این مسیر باید از ارائه پاسخ های سطحی و شعارگونه به مخاطب پرهیز کرد.

شنبه, آبان 12, 1397 17:55
حقیقت انقلاب را با تولید محتوای رسانه ای به دنیا نشان دهیم

حقیقت انقلاب را با تولید محتوای رسانه ای به دنیا نشان دهیم

تهران-ایرنا- رئیس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی با تاکید بر ضرورت بهره مندی از تکنیک های جدید تولید محتوای رسانه ای حرفه ای برای معرفی حقایق انقلاب اسلامی و نیز پاسخ به نسل جوان گفت: در این مسیر باید از ارائه پاسخ های سطحی و شعارگونه به مخاطب پرهیز کرد.

شنبه, آبان 12, 1397 17:54

بیشتر ...