بیش از چهار هزار تن از عناصر مسلح مخالف تسلیم دولت سوریه شدند

بیش از چهار هزار تن از عناصر مسلح مخالف تسلیم دولت سوریه شدند

دمشق - ایرنا - در سال گذشته میلادی چهار هزار و 746 تن از عناصر مسلح مخالف دولت در چهارچوب آشتی محلی تسلیم دولت سوریه شدند.

پنجشنبه, دی 16, 1395 2:35

بیشتر ...