تولید سه میلیون تن گوشت سفید و قرمز تا چهار سال آتی هدفگذاری شد

تولید سه میلیون تن گوشت سفید و قرمز تا چهار سال آتی هدفگذاری شد

تهران- ایرنا- معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در افق 1400 تولید بیش از 2میلیون و 73 هزار تن گوشت طیور و 920 هزار تن گوشت قرمز در کشور هدفگذاری شده است.

یکشنبه, اسفند 20, 1396 18:24

بیشتر ...