گام های بلند البرزدرمسیر توسعه پایدار

گام های بلند البرزدرمسیر توسعه پایدار

کرج - ایرنا- البرز متشکل از شهرستان های غرب تهران که به علل مشکلات جمعیتی، اقتصادی و زیر ساختی از شهریورماه سال 89 به عنوان سی ویکمین استان کشور شناخته شد، اینک با پیمودن مسیر های دشوار و جبران برخی کاستی ها، پا به دوران سازندگی و بالندگی اقتصادی و عمرانی گذاشته است.

پنجشنبه, فروردين 02, 1397 14:29

بیشتر ...