60 درصد دانش آموختگان کشور شاغل هستند

مقام مسئول در وزارت علوم:

60 درصد دانش آموختگان کشور شاغل هستند

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزرات علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: براساس طرح رصد اشتغال وزارت علوم 60 درصد دانش آموختگان کشور شاغل هستند، اما این مساله بدان معنا نیست که سایر دانش آموختگان به طور حتم جویای کار بوده و موفق به کسب آن نشده اند.

جمعه, اسفند 17, 1397 8:7

بیشتر ...