کیفیت هوای تهران پاک شد

کیفیت هوای تهران پاک شد

تهران- ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 30 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص 46 پاک است.

شنبه, بهمن 13, 1397 9:12
کیفیت هوای تهران با شاخص 65 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 65 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش 41 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 65 سالم است.

چهارشنبه, دی 26, 1397 9:26
کیفیت هوای تهران سالم شد

کیفیت هوای تهران سالم شد

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (جمعه) با کاهش 43 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 72 سالم است.

جمعه, دی 14, 1397 10:29
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با افزایش 24 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 124 برای گروه های حساس ناسالم است.

سه شنبه, آذر 13, 1397 10:32
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با کاهش 13 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, آبان 27, 1397 9:55
کیفیت هوای تهران با شاخص 68 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 68 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با افزایش هشت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 68 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, آبان 17, 1397 10:19
کیفیت هوای تهران با شاخص 62 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 62 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 10 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 62 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, آبان 14, 1397 9:45
هوای تهران همچنان پاک است

هوای تهران همچنان پاک است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با کاهش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 48 همچنان مثل دیروز در شرایط پاک قرار دارد.

یکشنبه, آبان 06, 1397 9:30
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با وجود افزایش 13 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 76 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, مهر 26, 1397 9:52
کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 80 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مهر 24, 1397 10:25
کیفیت هوای تهران با شاخص 79سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 79سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2،5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 79 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, مهر 22, 1397 9:32
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با افزایش 26 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 67 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, مهر 16, 1397 9:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 66سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 66سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 66 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مهر 04, 1397 9:17
کیفیت هوای تهران با شاخص 58 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 58 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (یکشنبه) با افزایش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 58 در شرایط سالم قرار دارد.

یکشنبه, مهر 01, 1397 10:42
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با کاهش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 26, 1397 9:27
کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 88 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (شنبه) با کاهش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 88 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 24, 1397 10:8
کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 83 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 22, 1397 10:21
کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 82 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (چهارشنبه) با کاهش 11 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 82 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, شهریور 21, 1397 9:51
کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 93 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (سه شنبه) با وجود افزایش یک واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 93 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, شهریور 20, 1397 9:48
کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

تهران-ایرنا-کیفیت هوای تهران امروز (دوشنبه) با وجود افزایش 15 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 92 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, شهریور 19, 1397 9:46
هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز (پنجشنبه) با وجود افزایش چهار واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 85 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, شهریور 08, 1397 9:32
کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 69 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای تهران امروز - شنبه - با توجه به افزایش 2 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 69 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, شهریور 03, 1397 9:29
کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 74 سالم است

تهران - ایرنا - کیفیت هوای تهران امروز - پنجشنبه - با توجه به افزایش هفت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 74 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 11, 1397 10:15
کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 75 سالم است

تهران-ایرنا- کیفیت هوای امروز- سه شنبه- تهران با کاهش 6 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 75 در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, مرداد 09, 1397 10:15
میزان آلاینده های هوای تهران کاهش یافت

نسبت به روز گذشته

میزان آلاینده های هوای تهران کاهش یافت

تهران-ایرنا-کیفیت هوای امروز- جمعه - تهران با کاهش سه واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 80 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, تیر 15, 1397 11:13
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3

بیشتر ...