کیفیت هوای تهران با شاخص 97سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 97سالم است

تهران-ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش سه عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 97 سالم است.

شنبه, شهریور 18, 1396 12:22
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 105 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 19, 1396 14:31
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 58 همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, اردیبهشت 09, 1396 10:1
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت:کیفیت هوای تهران همچون روز گذشته (پنجشنبه) با شاخص عددی 132 برای گروه های حساس ناسالم است.

جمعه, بهمن 01, 1395 10:42
هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش غلظت تمامی آلاینده های هوای پایتخت نسبت به روز گذشته(پنجشنبه) گفت: شاخص کیفیت هوای تهران بعد از سپری شدن دو روز سالم، در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته است.

جمعه, دی 10, 1395 14:24
هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای شهر تهران با شاخص عددی 136 در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.

سه شنبه, آذر 09, 1395 9:35
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 71 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مهر 21, 1395 13:40

بیشتر ...