آسمان خلیج فارس صحنه ملاقات `زهره` و `عطارد`

آسمان خلیج فارس صحنه ملاقات 'زهره' و 'عطارد'

تهران - ایرنا - دو سیاره 'عطارد' و 'زهره' در رویدادی نادر در فاصله بسیار کم و نزدیک به هم قرار می گیرند و این رویداد در برخی مناطق خلیج فارس قابل مشاهده خواهد بود.

دوشنبه, فروردين 26, 1398 17:7

بیشتر ...