جایگاه های نگهداری دام در خوزستان به صورت ضربتی سمپاشی شد

جایگاه های نگهداری دام در خوزستان به صورت ضربتی سمپاشی شد

اهواز - ایرنا - مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: جایگاه های نگهداری دام در این استان به منظور مبارزه و ریشه کنی انگل های خارجی از جمله ویروس کشنده تب کریمه کنگو به صورت ضربتی سمپاشی شد.

چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397 20:25

بیشتر ...