فعالان حقوق بشری مقابل سفارت امارات در لندن تجمع کردند

فعالان حقوق بشری مقابل سفارت امارات در لندن تجمع کردند

تهران - ایرنا - رسانه های قطری گزارش دادند، سازمان ها و فعالان حقوق بشری انگلیس در اعتراض به مقام های امارات بخاطر نقض قوانین انسانی در زندان های این کشور عصر سه شنبه مقابل سفارت ابوظبی در لندن، تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

چهارشنبه, خرداد 23, 1397 4:13

بیشتر ...