گردشگری معنوی ظرفیت بالایی در جذب سرمایه گذاری دارد

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ:

گردشگری معنوی ظرفیت بالایی در جذب سرمایه گذاری دارد

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه علم و فرهنگ گفت: گردشگری معنوی ظرفیت بالایی در جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال دارد و توسعه آن نیازمند برنامه ریزی نظام مند است.

پنجشنبه, دی 20, 1397 13:39
آموزش صحیح در پژوهش سرقت علمی را کاهش می دهد

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ:

آموزش صحیح در پژوهش سرقت علمی را کاهش می دهد

تهران - ایرنا - رئیس دانشگاه علم و فرهنگ گفت: راهکار اساسی کاهش سرقت علمی در کشور، آموزش صحیح انجام پژوهش به دانشجویان و کاهش سخت گیری ها در چاپ مقالات پژوهشی است تا افراد با آسودگی خاطر دست به تحقیقات کاربردی خود بزنند.

پنجشنبه, دی 20, 1397 12:44
دانشگاه بهترین پایگاه تشخیص اولویت های فرهنگی است

در جشن دانشجویی رویش مطرح شد:

دانشگاه بهترین پایگاه تشخیص اولویت های فرهنگی است

تهران - ایرنا - رئیس دانشگاه علم و فرهنگ گفت: مشارکت دانشجویان در امور فرهنگی باعث افزایش بهره وری، تمرین مهارت اتحاد و همدلی، انعطاف پذیری، خردمندی و تعالی شخصیتی دانشجویان خواهد شد.

یکشنبه, آذر 18, 1397 13:53

بیشتر ...