کارگروه پیگیری محورهای مد نظر رهبری تشکیل می شود

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی:

کارگروه پیگیری محورهای مد نظر رهبری تشکیل می شود

تهران- ایرنا- دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به دیدار اخیر اساتید دانشگاه ها با مقام معظم رهبری گفت: در این ستاد کارگروه هایی برای پیگیری محورهای مدنظر رهبری در حوزه علم و فناوری تشکیل خواهد شد.

سه شنبه, خرداد 22, 1397 18:59
دو ماهواره‌ ساخت دانشگاه ها تا سال آینده پرتاب می شوند

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور:

دو ماهواره‌ ساخت دانشگاه ها تا سال آینده پرتاب می شوند

تهران- ایرنا- دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به رصد اجرای سند هوافضا در جلسه این ستاد گفت: ماهواره های ساخت دو دانشگاه طی امسال و سال آینده پرتاب خواهند شد.

سه شنبه, آبان 02, 1396 18:30
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی: بازتولید سند آموزش 2030 ضرورت نداشت

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی: بازتولید سند آموزش 2030 ضرورت نداشت

تهران– ایرنا- دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به تدوین سند ملی آموزش 2030 از سوی دولت، هرگونه مبادلات و مراودات علمی و فناوری بین المللی را تنها بر اساس سند جامع مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و گفت: هیچگونه ضرورتی به بازتولید سند آموزش 2030 نبوده است.

سه شنبه, دی 14, 1395 19:16

بیشتر ...