نگین آبی آذربایجان چشم انتظار عیادت گردشگران

نگین آبی آذربایجان چشم انتظار عیادت گردشگران

ارومیه - ایرنا - عنوان «آذربایجان» به دریاچه ارومیه و جلوه های چشم نواز تنها آبگیر داخلی کشور و تالاب های آن گره خورده و این جاذبه های طبیعی گردشگران بسیاری را طی چند سال گذشته برای عیادت از نگین آبی آذربایجان به این منطقه کشانده است؛ سفری که طی روزها و ماه های اخیر، بخشی از نگرانی ها در خصوص وضعیت احیای آن به دلیل افزایش تراز دریاچه را التیام می بخشد.

پنجشنبه, فروردين 01, 1398 14:0
رهاسازی آب سد مهاباد به دریاچه ارومیه از سر گرفته شد

رهاسازی آب سد مهاباد به دریاچه ارومیه از سر گرفته شد

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: مرحله دوم رهاسازی آب سد مهاباد که چند روزی متوقف شده بود، از سر گرفته شد.

یکشنبه, اسفند 26, 1397 14:29
تراز دریاچه ارومیه 23 سانتی متر افزایش یافت

تراز دریاچه ارومیه 23 سانتی متر افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه طبق آخرین پایش به یکهزار و 270 متر و 91 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 23 سانتی متر افزایش دارد.

یکشنبه, اسفند 26, 1397 9:3
تراز دریاچه ارومیه 23 سانتی متر افزایش یافت

تراز دریاچه ارومیه 23 سانتی متر افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه طبق آخرین پایش به یکهزار و 270 متر و 91 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 23 سانتی متر افزایش دارد.

یکشنبه, اسفند 26, 1397 8:59
تحقیق برای جلوگیری از تبخیر آب دریاچه ارومیه ادامه دارد

تحقیق برای جلوگیری از تبخیر آب دریاچه ارومیه ادامه دارد

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تحقیق برای کشف یک ماده با استفاده از فناوری نانو در جهت جلوگیری از تبخیر بالای آب در نگین آبی آذربایجان ادامه دارد.

سه شنبه, اسفند 21, 1397 8:24
تراز دریاچه ارومیه 21 سانتی متر افزایش یافت

تراز دریاچه ارومیه 21 سانتی متر افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه امروز /19 اسفند/ در حالی به یکهزار و 270 متر و 87 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 21 سانتی متر افزایش دارد.

یکشنبه, اسفند 19, 1397 17:28
احیای دریاچه ارومیه در تامین امنیت روانی مردم نقش دارد

نماینده مجلس:

احیای دریاچه ارومیه در تامین امنیت روانی مردم نقش دارد

ارومیه- ایرنا- نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه رو به بهبودی است، گفت: احیای نگین آبی آذربایجان نقش بسزایی در تامین امنیت روانی مردم منطقه دارد.

یکشنبه, اسفند 19, 1397 17:23
حجم آب دریاچه ارومیه به 2 میلیارد و 250 میلیون مترمعکب رسید

حجم آب دریاچه ارومیه به 2 میلیارد و 250 میلیون مترمعکب رسید

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به 2 میلیارد و 250 میلیون مترمعکب رسید، گفت: حجم آب این دریاچه در روز مشابه سال گذشته کمتر از یک میلیارد و 690 میلیون متر معکب بود.

پنجشنبه, اسفند 16, 1397 12:26
وسعت دریاچه ارومیه حدود 300 کیلومترمربع افزایش یافت

وسعت دریاچه ارومیه حدود 300 کیلومترمربع افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: وسعت این دریاچه با افزایش 298 کیلومتری نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 2 هزار و 391 کیلومترمربع رسید.

سه شنبه, اسفند 14, 1397 8:48
ستاد احیا آب دریاچه ارومیه را 80 سانتی متر بالا برد

ستاد احیا آب دریاچه ارومیه را 80 سانتی متر بالا برد

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه تراز دریاچه ارومیه روز چهارشنبه به یک هزار و 270 متر و 82 سانتی متر رسید، گفت: این تراز در همسنجی با زمان مشابه پارسال 30 سانتی متر و در مقایسه با کمترین تراز ثبت شده 80 سانتی متر بیشتر است.

چهارشنبه, اسفند 08, 1397 16:34
اقدامات ستاد احیا آب دریاچه ارومیه را 80 سانتی متر بالا آورد

اقدامات ستاد احیا آب دریاچه ارومیه را 80 سانتی متر بالا آورد

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه تراز دریاچه ارومیه امروز /هشتم بهمن/ به یکهزار و 270 متر و 82 سانتی متر رسید، گفت: این تراز در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 30 سانتی متر و در مقایسه با کمترین تراز ثبت شده 80 سانتی متر بیشتر است.

چهارشنبه, اسفند 08, 1397 16:0
وسعت دریاچه ارومیه 393 کیلومترمربع افزایش یافت

وسعت دریاچه ارومیه 393 کیلومترمربع افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: وسعت این دریاچه با افزایش 393 کیلومتری نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 2 هزار و 334 کیلومترمربع رسید.

پنجشنبه, اسفند 02, 1397 11:56
اهمیت طرح های پژوهشی دریاچه ارومیه به تازگی درک شده است

رییس دانشگاه ارومیه:

اهمیت طرح های پژوهشی دریاچه ارومیه به تازگی درک شده است

ارومیه - ایرنا - رییس دانشگاه ارومیه با بیان اینکه در گذشته به طرح های ارائه شده پژوهشکده مطالعاتی دریاچه ارومیه به ستاد احیا بی توجهی می شد، گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه امروز پس از چهارسال به اهمیت این طرح ها پی برده و درصدد استفاده از آنهاست.

دوشنبه, بهمن 29, 1397 21:53
تراز دریاچه ارومیه 40 سانتی متر افزایش یافت

تراز دریاچه ارومیه 40 سانتی متر افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه امروز /29 بهمن/ در حالی به یکهزار و 270 متر و 79 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 40 سانتی متر و نسبت به سه روز گذشته سه سانتی متر افزایش دارد.

دوشنبه, بهمن 29, 1397 18:15
تراز دریاچه ارومیه طی 4 روز گذشته 4 سانتی متر افزایش یافت

تراز دریاچه ارومیه طی 4 روز گذشته 4 سانتی متر افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه امروز /25 بهمن/ در حالی به یکهزار و 270 متر و 75 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 37 سانتی متر و نسبت به چهار روز گذشته چهار سانتی متر افزایش دارد.

پنجشنبه, بهمن 25, 1397 10:20
وسعت دریاچه ارومیه 409 کیلومترمربع افزایش یافت

وسعت دریاچه ارومیه 409 کیلومترمربع افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: وسعت این دریاچه با افزایش 409 کیلومتری نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 2 هزار و 265 کیلومترمربع رسید.

یکشنبه, بهمن 21, 1397 14:33
افزایش سطح دریاچه ارومیه به 32 سانتی متر رسید

افزایش سطح دریاچه ارومیه به 32 سانتی متر رسید

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه روز گذشته /چهاردهم بهمن/ در حالی به یکهزار و 270 متر و 69 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 32 سانتی متر افزایش سطح داشت.

دوشنبه, بهمن 15, 1397 13:45
همکاری 10 هزار کشاورز برای احیای تالاب های حوضه دریاچه ارومیه

همکاری 10 هزار کشاورز برای احیای تالاب های حوضه دریاچه ارومیه

ارومیه - ایرنا - روزنامه ایران در گزارشی به همکاری 10 هزار کشاورز برای احیای تالاب های حوضه دریاچه ارومیه پرداخت و نوشت: تالاب‌های ایران یک پروژه مشترک بین UNDP (برﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ) و دولت ایران برای تامین بخشی از منابع مالی از سوی آن است که از سال 2005 شروع شد؛ سال‌های ابتدایی این اعتبار از سوی جف (تسهیلات جهانی محیط زیست) تأمین می‌شد اما از سال 2014 بخشی از منابع مالی از سوی دولت ژاپن تأمین و از طریق UNDP در دریاچه ارومیه خرج می‌شود.

دوشنبه, بهمن 15, 1397 8:46
وسعت دریاچه ارومیه 355 کیلومترمربع افزایش یافت

وسعت دریاچه ارومیه 355 کیلومترمربع افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: وسعت این دریاچه با افزایش 355 کیلومتری نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 2 هزار و 162 کیلومترمربع رسید.

یکشنبه, بهمن 07, 1397 13:40
افزایش سطح دریاچه ارومیه به 34 سانتی متر رسید

افزایش سطح دریاچه ارومیه به 34 سانتی متر رسید

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه روز گذشته /یکم بهمن ماه/ در حالی به یکهزار و 270 متر و 63 سانتی متر رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 32 سانتی متر افزایش سطح داشت.

سه شنبه, بهمن 02, 1397 9:27
طرح انتقاب آب به دریاچه ارومیه 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

طرح انتقاب آب به دریاچه ارومیه 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ارومیه - ایرنا - رییس فراکسیون احیا و حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌های مجلس شورای اسلامی گفت: طرح انتقال آب از جنوب آذربایجان غربی به حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال آینده به بهره برداری می رسد.

شنبه, دی 29, 1397 13:20
تراز آبی دریاچه ارومیه 33 سانتی متر افزایش یافت

تراز آبی دریاچه ارومیه 33 سانتی متر افزایش یافت

تبریز - ایرنا - مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی گفت: در پی بارش‌های اخیر و رهاسازی آب، تراز دریاچه ارومیه 33 سانتی ‌متر افزایش یافته است.

پنجشنبه, دی 27, 1397 12:13
وسعت دریاچه ارومیه 392 کیلومترمربع افزایش یافت

وسعت دریاچه ارومیه 392 کیلومترمربع افزایش یافت

ارومیه - ایرنا - رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: وسعت این دریاچه با افزایش 392 کیلومتری نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 2 هزار و 139 کیلومترمربع رسید.

پنجشنبه, دی 27, 1397 11:50
دریاچه ارومیه مدل موفق اعتماد به دانشگاه است

دریاچه ارومیه مدل موفق اعتماد به دانشگاه است

ارومیه - ایرنا - مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه احیای این دریاچه الگوی موفق اعتماد دولت به دانشگاه است، گفت: مسائل کشور بدون همکاری دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها حل نمی شود.

چهارشنبه, دی 26, 1397 11:18
دریاچه ارومیه عمیق تر شد

دریاچه ارومیه عمیق تر شد

ارومیه - ایرنا- رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اعلام اینکه این دریاچه عمیق تر شده است، گفت: برخی از نقاط نگین آبی آذربایجان بین 6 تا 28 سانتی متر عمیق تر شده است.

دوشنبه, دی 24, 1397 19:50
صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5

بیشتر ...