پنج گوساله در سایت احیای گوزن ایلام متولد شدند

پنج گوساله در سایت احیای گوزن ایلام متولد شدند

ایلام - ایرنا - مسئول سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی مانشت و قلارنگ ایلام گفت: سایت تکثیر و احیای گوزن مانشت و قلارنگ در سال جاری شاهد تولد پنج راس گوساله گوزن بوده است.

چهارشنبه, خرداد 23, 1397 12:49
اولین گوزن سایت مانشت و قلارنگ ایلام در سال جاری متولد شد

اولین گوزن سایت مانشت و قلارنگ ایلام در سال جاری متولد شد

ایلام - ایرنا - مسئول سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی مانشت و قلارنگ ایلام گفت: این سایت در روزهای اخیر شاهد تولد اولین گوساله گوزن در سال جدید بود.

سه شنبه, خرداد 02, 1396 14:47

بیشتر ...