کیفیت هوای تهران با شاخص 96 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 96 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش 2عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 96 سالم است.

یکشنبه, آذر 12, 1396 9:51
کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 92 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش 13عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 92 در شرایط سالم قرار دارد.

جمعه, مهر 21, 1396 13:9
کیفیت هوای تهران با شاخص 81سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 81سالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با گفت: کیفیت هوای تهران برغم افزایش 3 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص 81 همچنان سالم است.

یکشنبه, مرداد 22, 1396 10:43
کیفیت هوای تهران با شاخص 78 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 78 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش چهار عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 78 در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, مرداد 21, 1396 10:4
کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 80 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش 10 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 80 در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, مرداد 18, 1396 9:18
کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 87 سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 87 سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش 16 عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای تهران نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای این شهر با شاخص عددی 87 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, مرداد 12, 1396 13:26
کیفیت هوای تهران سالم شد

کیفیت هوای تهران سالم شد

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به کاهش ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 79 سالم است.

پنجشنبه, تیر 01, 1396 12:6
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفیت هوای تهران با شاخص 81 سالم است.

سه شنبه, خرداد 09, 1396 9:45
کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 58 همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

چهارشنبه, اردیبهشت 20, 1396 9:54
کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 73 همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, اردیبهشت 05, 1396 13:2
کیفیت هوای تهران سالم شد

کیفیت هوای تهران سالم شد

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 81 در شرایط سالم قرار دارد.

پنجشنبه, اسفند 26, 1395 10:30

بیشتر ...