کیفیت هوای تهران با شاخص 97سالم است

کیفیت هوای تهران با شاخص 97سالم است

تهران-ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش سه عددی میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص 97 سالم است.

شنبه, شهریور 18, 1396 12:22
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 79 در شرایط سالم است.

جمعه, تیر 23, 1396 12:8
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران- ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفیت هوای تهران با شاخص 76 سالم است.

شنبه, خرداد 27, 1396 9:42
شاخص کیفی هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت

شاخص کیفی هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت

تهران - ایرنا - معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفی هوای تهران با 34 عدد کاهش نسبت به روز گذشته و قرار گرفتن بر روی عدد 85 در شرایط سالم قرار دارد.

دوشنبه, خرداد 08, 1396 9:6
کیفیت هوای تهران برای دوازدهمین روزمتوالی در اردیبهشت ماه سالم است

کیفیت هوای تهران برای دوازدهمین روزمتوالی در اردیبهشت ماه سالم است

تهران-ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 88 برای دوازدهمین روز متوالی دراردیبهشت ماه در شرایط سالم قرار دارد.

سه شنبه, اردیبهشت 12, 1396 9:31
کیفیت هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران سالم است

تهران-ایرنا-معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 58 همچنان در شرایط سالم قرار دارد.

شنبه, اردیبهشت 09, 1396 10:1
کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

کیفیت هوای تهران همچنان سالم است

تهران-ایرنا- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت:کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 65 همچنان برای سه روز متولی سالم است.

شنبه, اسفند 28, 1395 10:22

بیشتر ...