تراژدی تلخ حلبچه و سکوت معنادار جامعه جهانی

به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی حلبچه

تراژدی تلخ حلبچه و سکوت معنادار جامعه جهانی

تهران- ایرنا- بمباران شیمیایی حلبچه در زمره غیرانسانی ترین اعمال جنگی است که درد و رنج حاصل از آن همچنان بر چهره مردمان این شهر مشاهده می شود. رویدادی تلخ که در سایه همسویی مستکبران جهانی با سیاست های رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی به وقوع پیوست و رسوایی ناشی از آن هیچگاه از حافظه جامعه بین المللی پاک نخواهد شد.

چهارشنبه, اسفند 23, 1396 12:9

بیشتر ...