مانور زلزله در مدارس بستک برگزار شد

مانور زلزله در مدارس بستک برگزار شد

بندرعباس - ایرنا - مدیر آموزش و پرورش بستک گفت : در راستای ترویج فرهنگ ایمنی و توانمندسازی دانش آموزان مانور زلزله در مدارس این شهرستان برگزار شد.

شنبه, آبان 08, 1395 13:16

بیشتر ...