ضریح خیمه گاه امام حسین (ع) در بوشهر رونمایی شد

ضریح خیمه گاه امام حسین (ع) در بوشهر رونمایی شد

بوشهر- ایرنا- دو ضریح خیمه گاه امام حسین (ع) و حضرت قاسم (ع) با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت پنجشنبه شب در بوشهر رونمایی شد.

جمعه, آبان 18, 1397 0:1
ضریح خیمه گاه امام حسین و حضرت قاسم در بوشهر رونمایی شد

ضریح خیمه گاه امام حسین و حضرت قاسم در بوشهر رونمایی شد

بوشهر- ایرنا- 2 ضریح خیمه گاه امام حسین (ع) و حضرت قاسم (ع) با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پنجشنبه شب در بوشهر رونمایی شد.

پنجشنبه, آبان 17, 1397 22:42

بیشتر ...