انجمن سینمای جوان قم نیازمند حمایت مسئولین شهر

انجمن سینمای جوان قم نیازمند حمایت مسئولین شهر

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روزچهارشنبه 22 شهریور ماه مطلبی با عنوان«انجمن سینمای جوان قم نیازمند حمایت مسئولین شهر» را به قلم زهره مهرنوروزی منتشر کرد.

چهارشنبه, شهریور 22, 1396 19:37
بوستان سالاریه * حق مسلم ماست/ درخت های قشنگش * پس کجاست ؟؟

بوستان سالاریه * حق مسلم ماست/ درخت های قشنگش * پس کجاست ؟؟

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز 13 شهریورماه مطلبی با عنوان« بوستان سالاریه * حق مسلم ماست/ درخت های قشنگش * پس کجاست ؟؟» را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

دوشنبه, شهریور 13, 1396 14:36
روز جهانی مسجد

روز جهانی مسجد

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز 30 مردادماه مطلبی با عنوان «روز جهانی مسجد»را به قلم ابوالحسن محمدزاده منتشر کرد.

دوشنبه, مرداد 30, 1396 21:27
نفسی برای ریه های بیمار شهرم

نفسی برای ریه های بیمار شهرم

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز دوشنبه 23 مردادماه در ستون دغدغه یک روزنامه نگار مطلبی با عنوان«نفسی برای ریه های بیمار شهرم » را به قلم زهره مهرنوروزی منتشر کرد.

دوشنبه, مرداد 23, 1396 10:13
نگاه بچه سالاریه: مامان چقدر درخت داریم؟؟ 
نگاه بچه پردیسان: مامان درخت چی هست؟

نگاه بچه سالاریه: مامان چقدر درخت داریم؟؟ نگاه بچه پردیسان: مامان درخت چی هست؟

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز یکشنبه 22 مردادماه مطلبی با عنوان «نگاه بچه سالاریه: مامان چقدر درخت داریم؟؟ نگاه بچه پردیسان: مامان درخت چی هست؟ » را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

یکشنبه, مرداد 22, 1396 19:10
خدمت رسانی یک سعادت است، 
احداث از دولت * افتتاح با مردم

خدمت رسانی یک سعادت است، احداث از دولت * افتتاح با مردم

روزنامه شاخه سبز قم درشماره روز پنجشنبه 19 مردادماه مطلبی درستون 'نه طنز' با عنوان «خدمت رسانی یک سعادت است احداث از دولت * افتتاح با مردم»را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

پنجشنبه, مرداد 19, 1396 13:58
بلوار سلمان پردیسان- مقابل مسجد مناسب برای توقفگاه خورو نمازگزاران

بلوار سلمان پردیسان- مقابل مسجد مناسب برای توقفگاه خورو نمازگزاران

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز 19 تیرماه در ستون نه طنز مطلبی با عنوان «بلوار سلمان پردیسان- مقابل مسجد مناسب برای توقفگاه خورو نمازگزاران» را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

دوشنبه, تیر 19, 1396 14:52
وقتی «بی. آر. تی.» سد معبر می شود

وقتی «بی. آر. تی.» سد معبر می شود

روزنامه شاخه سبز (چاپ قم) در شماره روز 11 خرداد ماه جاری مطلبی با عنوان «وقتی بی. آر. تی. سد معبر می شود» به قلم ابوالفضل بمانی منتشر کرد.

پنجشنبه, خرداد 11, 1396 20:55
یک خصوصی بیاد منوریلو بگیره

یک خصوصی بیاد منوریلو بگیره

قم - ایرنا - روزنامه شاخه سبز در شماره روز 28 فروردین ماه مطلبی«یک خصوصی بیاد منوریلو بگیره» با عنوان را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

دوشنبه, فروردين 28, 1396 14:34
بلوار شهید کریمی(بنیاد سابق) پل هوایی؟؟

بلوار شهید کریمی(بنیاد سابق) پل هوایی؟؟

قم - ایرنا - روزنامه شاخه سبز در شماره روز پنجشنبه 24 فروردین ماه مطلبی با عنوان بلوار شهید کریمی(بنیاد سابق) پل هوایی؟؟ را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

پنجشنبه, فروردين 24, 1396 12:17
روزنامه شاخه سبز  قم تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد

روزنامه شاخه سبز قم تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز سه شنبه دهم اسفندماه اطلاعیه ای با عنوان 'با احترام به عواطف و احساسات پاک مردم مذهبی و متدین قم، روزنامه شاخه سبزتا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد را منتشر کرد.

سه شنبه, اسفند 10, 1395 14:33
لزوم امتداد پل پردیسان به جاده اراک(فقط از یک طرف)

لزوم امتداد پل پردیسان به جاده اراک(فقط از یک طرف)

روزنامه شاخه سبز (قم) در شماره روز یکشنبه یکم اسفندماه مطلبی با عنوان«لزوم امتداد پل پردیسان به جاده اراک(فقط از یک طرف)» را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

یکشنبه, اسفند 01, 1395 18:47
جشنواره  پرچم اما و اگرهایش

جشنواره پرچم اما و اگرهایش

روزنامه شاخه سبز(قم) در شماره روز یکشنبه 24 بهمن ماه مطلبی با عنوان«جشنواره پرچم اما و اگرهایش» را به قلم زهره مهرنوروزی منتشر کرد.

یکشنبه, بهمن 24, 1395 22:20
وضعیت داغون تبلیغات و تابلوهای شهری/ لزوم نظم بخشیدن  به تابلوی مشاغل

وضعیت داغون تبلیغات و تابلوهای شهری/ لزوم نظم بخشیدن به تابلوی مشاغل

روزنامه شاخه سبز(قم) روز چهارشنبه 20 بهمن مطلبی با عنوان«وضعیت داغون تبلیغات و تابلوهای شهری/ لزوم نظم بخشیدن به تابلوی مشاغل» را به قلم سید علی محمدی منتشر کرد.

چهارشنبه, بهمن 20, 1395 13:32
بزرگترین استقبال تاریخ

بزرگترین استقبال تاریخ

روزنامه شاخه سبز(قم)در شماره روز سه شنبه 12 بهمن ماه مطلبی با عنوان«بزرگترین استقبال تاریخ » را منتشر کرد.

سه شنبه, بهمن 12, 1395 19:58
اینجا قم است به وقت حرم مطهر

اینجا قم است به وقت حرم مطهر

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز یکشنبه سوم بهمن ماه مطلبی با عنوان «اینجا قم است به وقت حرم مطهر» را منتشر کرد.

یکشنبه, بهمن 03, 1395 14:27
چادریم

چادریم

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز سه شنبه 28 دی ماه مطلبی با عنوان«چادریم» را به قلم فاطمه حسن پور منتشر کرد.

سه شنبه, دی 28, 1395 11:52
نیازمند تغییر درسطح تصمیم گیرندگان سیاسی دراستان قم هستیم

نیازمند تغییر درسطح تصمیم گیرندگان سیاسی دراستان قم هستیم

روزنامه شاخه سبز قم در شماره روز 25 دی ماه مطلبی با عنوان«نیازمند تغییردرسطح تصمیم گیرندگان سیاسی دراستان قم هستیم» را به قم سیدمهدی میرقیصری منتشر کرد.

شنبه, دی 25, 1395 14:26

بیشتر ...