انهدام جنگنده اسرائیلی برتری نیروی هوایی این رژیم را زیر سوال برد

مقام وزارت امور خارجه:

انهدام جنگنده اسرائیلی برتری نیروی هوایی این رژیم را زیر سوال برد

تهران – ایرنا – رئیس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت خارجه گفت: به دنبال جنگ های 33 روزه و 22 روزه که توانمندی نظامی و دفاعی اسرائیل زیر سوال رفت این بار هم، انهدام و سقوط جنگده اسرائیلی توانمندی هوایی آن را زیر سوال برد.

سه شنبه, بهمن 24, 1396 12:38

بیشتر ...