دروازه‌های هوشمند برای خدمت رسانی به ورزشکاران تولید شد

موفقیت محققان ایرانی؛

دروازه‌های هوشمند برای خدمت رسانی به ورزشکاران تولید شد

تهران-ایرنا- دستگاه دروازه های هوشمند برای آگاهی محیطی و افزایش سرعت عمل و آمادگی جسمانی ورزشکاران به ویژه بهبود عملکرد بازیکنان فوتبال، توسط محققان واحد علوم و تحقیقات طراحی و تولید شد.

دوشنبه, آبان 14, 1397 11:21

بیشتر ...