12هزارمیلیارد تومان درآمد گمرکات هرمزگان

12هزارمیلیارد تومان درآمد گمرکات هرمزگان

بندرعباس - ایرنا - ناظر گمرکات هرمزگان از کسب افزون بر 12 هزار میلیارد تومان درآمد از سوی اداره کل گمرکات این استان در یک سال گذشته خبر داد.

دوشنبه, خرداد 29, 1396 16:19

بیشتر ...