چند و چون خون گیری مشکوک از دانش آموزان در تاکستان قزوین

چند و چون خون گیری مشکوک از دانش آموزان در تاکستان قزوین

قزوین - ایرنا - خون گیری مشکوک فردی از دانش آموزان یک مدرسه دخترانه سما در تاکستان قزوین نگرانی والدین آنان و همچنین افکار عمومی را در پی داشت.

پنجشنبه, مهر 19, 1397 11:13
چند و چون خون گیری مشکوک از دانش آموزان مدرسه ای در تاکستان

چند و چون خون گیری مشکوک از دانش آموزان مدرسه ای در تاکستان

قزوین – ایرنا – خون گیری مشکوک فردی از دانش آموزان مدرسه دخترانه سما در تاکستان نگرانی والدین آنان و همچنین افکار عمومی را در پی داشت.

پنجشنبه, مهر 19, 1397 10:16
عامل خونگیری مشکوک مدرسه دخترانه تاکستان دستگیر شد

عامل خونگیری مشکوک مدرسه دخترانه تاکستان دستگیر شد

قزوین – ایرنا – اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین طی اطلاعیه ای از دستگیری عامل خونگیری مشکوک در یک مدرسه دخترانه شهرستان تاکستان خبر داد.

پنجشنبه, مهر 19, 1397 8:34

بیشتر ...