شلیک به هواپیمای مسافربری در سایه حقوق بشر آمریکایی

روزی که دنیا در بهت فرو رفت

شلیک به هواپیمای مسافربری در سایه حقوق بشر آمریکایی

تهران- ایرنا- آمریکا با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران در 12 تیر 1367 خورشیدی مرتکب جنایتی بزرگ شد و کارنامه حقوق بشری خود را افشا کرد، جنایتی هولناک که در آن انسان های بی دفاع هدف کین استکبار جهانی قرار گرفتند و جان خویش را از دست دادند.

سه شنبه, تیر 12, 1397 8:51

بیشتر ...