خریدهای نوروزی و استقبال از آیینی باستانی

خریدهای نوروزی و استقبال از آیینی باستانی

تهران- ایرنا- ایرانیان پیش از آغازسال جدید خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن آن آماده می کنند و به انجام دادن رسم و رسومی همچون خرید کردن و خانه تکانی می پردازند و با هر آیین و قومیتی به استقبال این سنت کهن می روند تا میراث گرانبهای پیشینیان خویش را ارج نهند.

چهارشنبه, اسفند 23, 1396 13:30

بیشتر ...