محلول ضد شوری اراضی کشاورزی در استان مرکزی ساخته شد

محلول ضد شوری اراضی کشاورزی در استان مرکزی ساخته شد

اراک - ایرنا - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و هیات مدیره شرکت فناور نانو پژوهش مرکزی گفت: محلول ضد شوری اراضی کشاورزی با نام P50 نخستین بار در کشور در این استان ساخته شد.

یکشنبه, دی 23, 1397 6:54

بیشتر ...