ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه امضا کرد

ایران برای خرید 200 دستگاه لوکوموتیو با هند تفاهم نامه امضا کرد

دهلی نو - ایرنا - تهران و دهلی نو روز جمعه تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن ایران 200 دستگاه لوکوموتیو و واگن باری از هند خریداری خواهد کرد.

جمعه, دی 22, 1396 17:4

بیشتر ...