مصائب تغییر جنیست؛ تغییری برای رهایی

مصائب تغییر جنیست؛ تغییری برای رهایی

تهران - ایرنا - افرادی که تحت عنوان اختلال یا ملال جنسیتی از آنها یاد می شود بین جنس ظاهری و روان خود در تضاد هستند و سرانجام تصمیم به تغییر جنسیت می گیرند اما این عمل مصائب هایی برای فرد به همراه دارد.

شنبه, بهمن 02, 1395 14:22

بیشتر ...