عملکرد وزارت نیرو در تخصیص آب به کردستان منصفانه نیست

عملکرد وزارت نیرو در تخصیص آب به کردستان منصفانه نیست

سنندج - ایرنا - استاندار کردستان گفت: وزارت نیرو در تخصیص آب به بخش کشاورزی این استان در مقایسه با سهم سایر استان ها منصفانه عمل نکرده است.

چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397 20:42

بیشتر ...